MULTIPAGER


DE HAVEN

01


Gebouw Meetdienst Rijkswaterstaat

02


Peilschaalhuisje

03


Verplaatsing lichtopstand

04


Verplaatsen Dok van Luyt

05


Compensatie en aanpassingen haventerrein

06


Zelfrijzende waterkering

07


Toekomst visafslag

08


Ontwikkeling Noorderhaven

De herinrichting van de haven van Den Oever was een van de grote prioriteiten van Waddenpoort Den oever. Met de dijkversterking ontstond er een mogelijkheid om ook de haven weer toekomstbestendig te maken. Er werd uitgebreid gedacht, besproken, onderhandeld en ontwikkeld.

Het resultaat: een toekomstbestendige, economisch rendabele en voor iedereen aantrekkelijke haven.

Gebouw Meetdienst Rijkswaterstaat

Toen we startten met het programma Waddenpoort Den Oever was Rijkswaterstaat eigenaar en gebruiker van dit gebouw aan de haven met daarin de meetdienst van het Rijk. Er werd nog even gedacht dat het pand voor de (toenmalige) vervanging van de brandweerkazerne in Den Oever gebruikt kon worden.

Uiteindelijk hebben we, in samenwerking met het Rijk, een goede invulling van het pand gevonden. Het is verkocht aan MEA, Marine Eco Analytics. Het bedrijf gebruikt ook een deel van de kade voor haar onderzoekswerkzaamheden.

Peilschaalhuisje

Het peilschaalhuisje, dat in 1919 werd gebouwd om de waterstanden vast te leggen, is een Rijksmonument en tijdens de dijkverzwaring gelukkig behouden gebleven. Het wordt binnenkort gerestaureerd, waarmee dit historisch belangrijke gebouwtje een mooie trekpleister voor de bezoekers blijft.

Verplaatsing lichtopstand

De absolute blikvanger in de haven van Den Oever is de monumentale lichtopstand op de Oostkade. Deze vuurtoren stond eerder op de kazemat aan de oostkant van de sluizen.

In samenwerking met Defensie is de ontmanteling op de oude locatie en de opbouw op de Oostkade een prachtige militaire operatie geworden. De lichtopstand is een monument en een bezoekje waard!

Verplaatsen Dok van Luyt

Begin januari 2020 zijn de overeenkomsten getekend voor de nieuwe doklocatie van Luyt. Op 2 juni 2020 werden de eerste palen geslagen. Letterlijk en figuurlijk een mooie mijlpaal voor het bedrijf.

Compensatie en aanpassingen haventerrein door de dijkversterking

De dijkverhoging betekende óók een dijkverbreding. Daarom moest HHNK voor compensatie van het verloren gegane haventerrein te zorgen. Dit is met de zogenaamde “puzzelovereenkomst” in de Vissershaven gerealiseerd. De bedrijven die zijn verenigd in de Industriegroep hebben onderling besloten dat deze compensatie ten goede mocht komen aan de verplaatsing van het dokbedrijf van de fa.Luyt.

Ook is de Oostkade met circa 50 meter verlengd. Met het verwijderen van de schermwand tussen de Vissershaven en de Noorderhaven is een beter bruikbaar werkterrein voor de gebruikers ontstaan. Het leugenbankje krijgt hier nog een mooie plek.

Zelfrijzende waterkering

Dit betrof een pilot om de buitendijks gelegen bedrijven tegen wateroverlast te beschermen met een volledig automatisch rijzende waterkering. Dit plan bleek te ambitieus, te duur en onvoldoende bedrijfszeker. Het deelproject is daarom niet gerealiseerd.

Toekomst visafslag

De visafslag is van groot belang voor de haven van Den Oever. Vanaf het begin is het voortbestaan van de afslag onderdeel geweest van de activiteiten binnen het programma Waddenpoort Den Oever.

Het gebouw moest aangepast worden vanwege de dijkversterking en dit heeft de bedrijfsvoering een impuls gegeven. We hopen dat de sector voldoende sterk blijft om de visafslag voor Den Oever blijvend te behouden.

Ontwikkeling Noorderhaven

De noordkant van de Oostkade is in 2016 met circa 50 meter verlengd. In 2021/2022 zal hetzelfde gebeuren aan de zuidzijde van de Oostkade. De KNRM zal dan met haar reddingstation naar de Noorderhaven verhuizen.

En dat is nog niet alles.