De Strip

De Strip verdient extra aandacht in deze nieuwsbrief. Gedurende alle jaren waarin we werkten aan Waddenpoort Den Oever is De Strip onderwerp geweest van discussies, commerciƫle ontwikkelingen en dromen.

Om er een waardig entree van het dorp van te maken is er veel onderhandeld met vele partijen. Van de nieuwbouw van de supermarkt, de brandweerkazerne en de benzinepomp tot de herinrichting van het Connexxion terrein en van de verkeerssituatie: het waren op zijn minst gezegd interessante ontwikkelingen.

Een overzicht:

Verkoop van de grond

In de loop van de jaren zijn de verschillende stukken grond van eigenaar gewisseld waardoor de plannen gerealiseerd konden worden. Aan de Havenweg zijn we momenteel vergevorderd met de verkoop van de laatste kavels aan een ontwikkelaar. Het ziet er naar uit dat we binnenkort de koop kunnen sluiten.

Verplaatsing van de Dekamarkt naar Havenweg

De verplaatsing van de Dekamarkt vanuit het dorp naar de Havenweg heeft in eerste instantie veel vragen opgeroepen. Het werd uiteindelijk een van de eerste tastbare resultaten van Waddenpoort Den Oever. Inmiddels is de grote supermarkt een niet meer weg te denken voorziening aan de Havenweg die voldoet aan de behoeften van de zowel de bewoners van Den Oever als van passanten en bewoners uit omliggende woonkernen.

Uitkijktoren

Niet alle projecten zijn doorgegaan, zoals de Uitkijktoren, die was bedacht op een kaveltje tussen de nieuwe Dekamarkt en het Connexxionterrein. Toen een plan ontwikkeld werd om op de Strip een hotel met panorama dak te bouwen, zijn de plannen voor een uitkijktoren losgelaten. Het kaveltje is nu onderdeel van de herinrichting van het bustransferium.

Ontwikkeling Connexxionterrein

Dit deelproject is (nog) niet gerealiseerd. Op dit moment zijn we bezig met de opwaardering van het Connexxion terrein. Uitvoering is voorzien in 2022.