In verbinding:

Haven en dorp

Voorstraat/horeca

De lokale horeca heeft goed ingespeeld op de dijkversterking en de overige plannen in Den Oever. Zo is het terras van de Houtzolder met een fraaie brug met de dijk verbonden en is in april 2019 naast de vernieuwde coupure restaurant Bruisend van start gegaan. Café Tante Pietje heeft een terras naast de coupure gemaakt en in de Hofstraat en de Kapelsteeg zijn recent twee luxe B&B’s geopend. Visrestaurant ’t Wad is een paar jaar geleden ingrijpend verbouwd én vergroot. In samenwerking met Vogelbescherming Nederland geeft ’t Wad verrekijkers (gratis) in bruikleen aan bezoekers, zodat ze de natuur en de vogels in omgeving kunnen verkennen. De bouw van restaurant “Havenzicht” op de Oostkade is ook een heel mooi voorbeeld van de manier waarop ondernemers zich hebben verbonden aan de ontwikkelingen van Waddenpoort Den Oever.

Meer op de pagina hieronder.

In verbinding:

Haven en dorp

De coupure

Het idee om de coupure te verplaatsen naar het verlengde van de Kapelsteeg is onder grote druk van de bevolking verlaten. Wél is het gelukt om de bestaande coupure voor het dorp te behouden, te vernieuwen en fraai vorm te geven. Belangrijk toegevoegd element is de loopbrug over de coupure, waardoor een ononderbroken wandelroute op de dijk is gemaakt. Het beheer van de coupure en brug ligt bij het HHNK.