NIEUWSBRIEF #6

De toekomst? Den Oever is er klaar voor!

Met de start in 2010 werd Waddenpoort Den Oever het programma waarmee Den Oever toekomstbestendig en levendig kon blijven, een trekpleister voor bezoekers en een veilige haven voor inwoners. Met rendabele visserij en voldoende werkgelegenheid om de jeugd niet weg te laten trekken. Nu, tien jaar later, staan we aan het begin van deze nieuwe toekomst. De dijk rond de haven is versterkt door het HHNK, de haven is in topvorm, er zijn nieuwe en verbouwde restaurants, er zijn B&B’s geopend, een hotel is in ontwikkeling, er zijn camperplekken en aanlegsteigers voor bezoekers gemaakt, er is werkgelegenheid gecreëerd en veiliggesteld, grond geruild, grond verkocht, samenwerkingen zijn aangegaan en bovenal is er levendigheid en een goede economische toekomst gecreëerd. Dit alles doordat een programma met heel veel (deel)projecten steeds weer zijn beslag vond en met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen werd uitgevoerd. Den Oever is er klaar voor. We blikken in deze nieuwsbrief nog eenmaal terug op de projecten waar zo hard aan is gewerkt.