NAWOORD


Het lijkt of Waddenpoort Den Oever is afgerond. Dat is niet helemaal waar. Na afronding van de Oostkade en het Transferium stopt de gemeente weliswaar met investeren, maar de ondernemers bouwen verder. De horeca is daar al druk mee bezig en is er ruimte voor detailhandel. Voel u vrij om uw plannen bij de gemeente voor te leggen! Inwoners van Den Oever dragen hun hart op de tong en er zijn tussen het gemeentebestuur en de betrokkenen stevige discussies gevoerd. Dat leidde tot een mooie uitkomst. Het gezegde luidt: ‘zonder wrijving geen glans’. En glimmen doet Den Oever, met nieuwe faciliteiten voor het onderwijs, het toerisme, de historische vloot, de visserij, de medewerkers van Dokbedrijf Luijt en met impulsen voor de horeca. Den Oever leeft weer! Dat was wat uw gemeentebestuur voor ogen had, toen het in 2012 het ‘Projectenboek Waddenpoort Den Oever’ werd aangeboden. Het dorp en de raad hebben waar voor hun geld gekregen. Vanwege de COVID-pandemie kunnen we nu helaas geen feestelijke opening voor Waddenpoort organiseren. Hopelijk vinden we volgend jaar een veilig moment om met u een bruisend feest te vieren, als opmaat naar een levendige toekomst aan de boorden van werelderfgoed Waddenzee en het lonkende water van het IJsselmeer. Want: nergens is het leven zo goed als bij de grens tussen zout en zoet. Ik wens Den Oever een gezonde toekomst toe! Theo Meskers

Wethouder Economische Zaken