Wat nog te doen


2021

Toeristische bewegwijzering

De gebieden rondom Den Oever met een toeristische aantrekkingskracht worden met nieuw te plaatsen borden aan elkaar verbonden.

Op deze borden wordt informatie over de plek zelf gegeven, maar wordt ook getoond welke andere bezienswaardigheden bezocht kunnen worden.

2021

Verkeersveilige inrichting Havenweg in 2021

We proberen de rijsnelheid op deze ontsluitingsweg te verminderen door onder andere:

  • Het aanleggen van rode fietsstroken met een breedte van 1,70 à 1,90 meter.
  • Het aanbrengen van snelheid remmende plateaus op de kruispunten.
  • Het planten van een bomenrij langs de zuidkant van de Havenweg.

2021

Aanpassing Oostkade

De werkzaamheden van het Rijk aan de Oostkade zijn afgerond.

Hollands Kroon verlengt nu de kade aan dat deel van de haven en biedt ruimte voor de KNRM voor de reddingboot. Voor de campers worden de stroomvoorzieningen hersteld.

2023

Ontwikkeling Kazemat

De kazematten van de stelling van Den Oever maken deel uit van de Atlantikwall: de 5000 kilometer lange verdedigingslinie, gebouwd door de Duitsers in 1933.

Met subsidie van het Waddenfonds kunnen we een van onze kazematten herstellen. Dit zal pas later gebeuren, omdat de versterking van de Afsluitdijk eerst afgerond moet zijn.